35. MEDNARODNI LITERARNI FESTIVAL VILENICA

Mednarodni literarni festival Vilenica je eden najpomembnejših evropskih literarnih dogodkov, ki vse od ustanovitve leta 1986 prinaša slavljenje besede, s svojim delovanjem pa briše meje in nagrajuje svobodo. Ob srečevanju najboljših avtorjev in avtoric s širšega območja srednje Evrope pa tudi od drugod festival prek literarnih in ob-literarnih stikov pomembno širi miselna obzorja ter prinaša zavedanje o nujnosti kulturnega pluralizma, medsebojnega spoštovanja in mirnega sobivanja v svetu.

Letošnja jubilejna, 35. Vilenica se pri tem aktivno vključuje v dialog z aktualnimi družbenimi izzivi ter spremembami v Evropi in po svetu, prav v času, ko se je spremenila naša vsakdanja izkušnja bivanja in se je – vsaj začasno – spremenil tudi bivanjski prostor literature ter znotraj tega naš stik z njo. S premišljenim izborom medgeneracijsko raznolikih mednarodnih in domačih gostov ter sodelovanjem med različnimi literaturami bomo program osredinili okoli letošnjega festivalskega vprašanja Quo vadis? To vprašanje si ljudje v sedanjem položaju vse pogosteje postavljamo, k iskanju odgovorov nanj pa bomo povabili tako zainteresirano občinstvo kakor tudi letošnje povabljene avtorje in avtorice iz 15 držav.

Ob vse bolj nemirnem svetu sedanjosti, ko se Evropa širi in krči obenem, se bo letošnja Vilenica ozrla k svojim začetkom in premišljevala, kje smo danes, petintrideset let pozneje. Tako festival iz območja spominjanja preteklega prehaja k skrbi za prihodnost, pri čemer ostaja zavezan krepitvi kulturnih stikov, izmenjevanju kakovostne literature ter odpiranju mnenj po vsej Evropi in svetu. Med posvečanjem pozornosti tako manjšim kot večjim literaturam je letošnji festival pod drobnogled vzel islandsko književnost, s svojimi mednarodnimi posredniki pa bo tudi nadalje omogočal medsebojno srečevanje privržencev književnosti, ki bo potekalo ob literarnih branjih, pogovorih in omizjih.

Mednarodni literarni festival Vilenica s krepitvijo dialoga, izborom najboljšega iz svetovne literature ter podelitvijo odmevnih priznanj (mednarodna nagrada vilenica, kristal Vilenice, nagrada SEP) tudi letos namenja skrb svobodni besedi, graditvi raznolikega in kulturno bogatega programa, h kateremu vas bomo vabili že v poletnih mesecih, vse do začetka festivala v jeseni.

Vabimo vas, da se skupaj z nami iz literature ponovno ozrete v svet in iz njega v literaturo – tudi petintrideset let pozneje.