35. MEDNARODNI LITERARNI FESTIVAL VILENICA

Mednarodni literarni festival Vilenica je eden najpomembnejših evropskih literarnih dogodkov, ki že vse od ustanovitve prinaša slavljenje besede, s svojim delovanjem pa briše meje in nagrajuje svobodo. Letošnji jubilejni festival se skladno s tem ozira na svoje začetke v letu 1986, ko je Evropo še ločevala železna zavesa, in reflektira svojo dosedanjo prehojeno pot. Ta je v 35 letih doživela mnoge pretrese in bila priča času vse od razdeljene Evrope do padca berlinskega zidu, rožljanju orožja in koncu hladne vojne, etičnim in družbenim konfliktom ter izgradnji svobodnih in samostojnih držav; mnoge od njih danes pripadajo širši družini Evropske unije. Festival Vilenica se je pri tem vselej vključeval v dialog z aktualnimi družbenimi izzivi in spremembami, prinašal zavedanje o nujnosti kulturnega pluralizma, medsebojnega spoštovanja in mirnega sobivanja v svetu, vse do današnjih dni pa visoko povzdiguje svobodo – tako znotraj kot zunaj besede.

Iz prehoda refleksije preteklega v sedanjost, ko se ponovno soočamo s sicer drugačnimi, bodisi mentalnimi bodisi fizičnimi preprekami, bo letošnja Vilenica potekala med 8. in 13. septembrom 2020, prav v času, ko se je zaradi covida-19 spremenila naša vsakdanja izkušnja bivanja in se je vsaj začasno spremenil tudi bivanjski prostor literature ter znotraj tega naš stik z njo. Soočena z novo realnostjo, se tudi tokrat Vilenica ni ustrašila sodobnih izzivov, a bo v skrbi za bodočnost ter zavoljo zagotavljanja varnosti obiskovalcev ter negotovosti glede možnosti potovanj domačih in tujih avtorjev svoje dogajanje podobno kot mnogi drugi evropski festivali večinoma preselila v virtualni svet. Da bi bil čim bolj razgiban in vabljiv, bo festivalski program zgrajen kot preplet živega in virtualnega stika, vseeno pa ostaja zavezan svojemu poslanstvu in tudi letos namenja pozornost izmenjavi ter medsebojnem spoznavanju mednarodne in slovenske literature, stiku med literarnimi ustvarjalci in književno občinstvo.

To festival Vilenica uresničuje s premišljenim izborom medgeneracijsko raznolikih, uglednih ter avtorsko izrazitih mednarodnih ter domačih gostov, katerih letošnje vodilo bo osrednje festivalsko geslo ›Quo Vadis?‹ – vprašanje, ki si ga ljudje v sedanjem položaju vse pogosteje postavljamo. K iskanju odgovorov nanj bomo povabili tako zainteresirano občinstvo kot tudi avtorje in avtorice, ki se bodo Vilenice udeležili v prepletu virtualnih in živih stikov. Ob vileniškem geslu ›Evropa se širi in krči‹ bomo s produkcijo filmov festivalskega dogajanja iz preteklosti do današnjih dni tako med seboj spletli raznolike literarne glasove iz vse Evrope poskrbeli za hkratni pogled v daljave in potrebno občutje bližine. Z videoportreti ter branji letošnjih avtorjev in avtoric v maternih jezikih in v slovenskih prevodih, ki bodo potekali ves čas festivala, bomo omogočili čim lažji dostop do festivalskih vsebin tako slovenskemu kot mednarodnemu občinstvu. Z izborom najvidnejših glasov sodobne svetovne literature Vilenica še naprej uresničuje svoje poslanstvo nujne medkulturne izmenjave v svetu.

Vilenica že od svojih začetkov namreč namenja pozornost tako manjšim kot večjim literaturam; letošnji festival postavlja v središče islandsko književnost ter pod uredniško taktirko Lucije Stupice in Sverrirja Norlanda že tradicionalno prinaša antologijo, ki bo v slovenski prostor prinesla ta čas najizrazitejša islandska književna imena; islandski avtorji bodo prek videokonference s svojimi deli nagovorili tudi širše vileniško občinstvo. V duhu povezovanja različnih literatur in narodov bo z izborom mednarodnih posrednikov iz nordijskega območja potekal tudi projekt njihovega virtualnega srečevanja s slovenskimi avtorji na festivalu oziroma založniki, s čimer bo Vilenica v svojem programu poskrbela tudi za morebitne prihodnje književne projekte. Skoznje se v okvirih sedanjega zamejenega sveta lahko še dodatno zbližujemo in na novo premišljujemo aktualno stvarnost.

Ob vse bolj nemirnem svetu sedanjosti, ko se Evropa širi in krči obenem, se bo letošnja Vilenica v prepletu preteklosti in sodobnosti poklonila velikim vprašanjem zadnjih 35 let in jim ob bok postavila aktualne izzive. Temu bo sledila tudi s svojo okroglo mizo, festivalsko dogajanje pa bodo obogatili projekti, vezani na spodbujanje družbene odgovornosti ter krepitev pomena kulture in pisane besede. Prav s krepitvijo dialoga, izborom najboljšega iz svetovne literature, aktivnim premislekom o družbenih izzivih ter klicu k človeški solidarnosti in mirnemu sobivanju bo letošnja Vilenica obeležila svojo obletnico in še nadalje uresničevala poslanstvo, zapisano pred 35 leti, ki ostaja aktualno tudi v današnjem času.

Ob tem ne kaže prezreti, da Vilenica vse do današnjih dni prerašča svoje okvire – tako metaforično iz jame Vilenica na površje kakor tudi iz geografskega območja srednje Evrope v širše mednarodno okolje in iz literature v svet, pri tem pa nagrajuje svobodo v vseh njenih oblikah, saj vsako leto počasti zaslužne mojstre in mojstrice pisane besede. Ob podelitvi nagrade mlada vilenica, kristala vilenice in mednarodne nagrade vilenica se bo letošnji festival ob prepletu raznolikih literarnih imen posvetil predvsem dvema avtorjema svetovne literature ter v jubilejnem letu izpostavil pisavi slovenskega avtorja v središču Vinka Möderndorferja in letošnje vileniške nagrajenke, slovaške pesnice Mile Haugove. Festival Vilenica se jima v letošnjem programu poklanja s filmskima portretoma, ob siceršnji predstavitvi in literarnem branju pa bo prek ›živega in virtualnega pomenka‹ k pogovoru s slovenskim avtorjem v središču povabila tudi zainteresirano javnost in bralstvo.

Skladno z letošnjimi izzivi bo tako Vilenica z uporabo moderne tehnologije in tako še večje dostopnosti združila ustvarjalce, književno stroko in občinstvo, živi stik z virtualnostjo in fikcijo z resničnostjo. Zasledujoč svobodno besedo in njeno nagrajevanje pa bo v sodelovanju z mnogimi partnerji in podporniki prek raznolikega in kulturno bogatega programa poskrbela, da se ponovno lahko skupaj ozremo iz literature v svet in iz sveta v literaturo – tudi petintrideset let pozneje.