Sharing the Wor(l)d – Skupaj v besedi

Festival Vilenica se vpisuje med uspešne prijavitelje na razpisih za projekte sodelovanja in evropske festivale v okviru programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020.  Vilenica se je v letu 2014 s projektom Sharing the Wor(l)dSkupaj v besedi prijavila na evropski razpis za projekte sodelovanja z irskim festivalom Cúirt (Galway Arts Centre) in hrvaškim  Festivalom svjetskih književnosti (založba Fraktura) ter bila s prijavo tudi uspešna, kar dokazuje mednarodno pomembnost festivala in kvaliteto, ki sta vedno znova potrjeni tako pri slovenskem občinstvu kot tudi v mednarodnem prostoru.

Dvoletni projekt, za katerega smo od Evropske komisije prejeli okoli 200.000 evrov podpore, s katero bomo še naprej potrjevali svojo prisotnost v mednarodnem prostoru, predvideva številne dejavnosti: pisateljske rezidence, izmenjavo festivalskih gostov, »kuhinjska branja«, potujočo razstavo knjig, rezidence za mlade nacionalne in tuje kritike, izmenjavo bralskega občinstva, žive prenose domačih festivalskih literarnih branj na partnerske festivale, umetniške razstave, literarne intervjuje, okrogle mize, koncerte ter različne programe za otroke in mlade.

Partnerji projekta Sharing the Wor(l) – Skupaj v besedi

1432908654eu-co-funded-II-sl

fraktura

cuirt