Publikacije Vilenice

Zbornik Vilenica
Osrednja publikacija festivala je obsežni zbornik Vilenica, v katerem so predstavljeni gostujoči avtorji festivala. Besedila so objavljena v izvirniku ter v slovenskem in angleškem prevodu. Poseben razdelek je namenjen vileniškemu nagrajencu.

Antologije Vilenice
Zbirka Antologije Vilenice je namenjena predstavitvam manj poznanih književnosti, tako srednjeevropskega kot tudi širšega evropskega prostora, ki so bile doslej v slovenskem prevodnem korpusu manj prisotne ali pa še niso bile deležne zaokrožene predstavitve. To so pogosto, čeprav ne nujno, književnosti manjših evropskih narodov, ki so morda “bela lisa” tudi v evropskem literarnem prostoru. Kar zadeva njihovo mednarodno prepoznavnost in odmev, so te književnosti pogosto v senci tistih, ki nastajajo v večjih, bolj znanih jezikih, vendar si zaslužijo, da bodo v prihodnosti uspešno prestopale te, nejvečkrat jezikovne bariere. Antologije Vilenice želijo slovenskim bralcem prinesti okus jutrišnjih zgodb.

Programski katalog
Leta 2006 smo med publikacije uvedli tudi programski katalog, ki se je izkazal za zelo uporabnega tako v času festivala kot kasneje. Prinaša osnovne podatke o vseh udeležencih Vilenica, natančen program in druge  napotke in zanimivosti. Obenem je koristen vir kontaktov pri nadaljnjem sodelovanju med avtorji na eni strani ter uredniki, založniki, prevajalci in publicisti na drugi.

Publikacija SEP
Eseji udeležencev okrogle mize SEP na Vilenici so objavljeni v posebni publikaciji festivala.

Zbirka Vilenice v sodelovanju s Cankarjevo založbo
Zbirka Vilenice, ki jo že vrsto let izdaja Cankarjeva založba, prinaša prevode del nagrajencev Vilenice.