Publikacije Vilenice

Zbornik Vilenica
Osrednja publikacija festivala je obsežni zbornik Vilenica, v katerem so predstavljeni gostujoči avtorji festivala. Besedila so objavljena v izvirniku ter v slovenskem in angleškem prevodu. Poseben razdelek je namenjen vileniškemu nagrajencu.

Antologije Vilenice
Zbirka Antologije Vilenice je namenjena predstavitvam manj poznanih književnosti, tako srednjeevropskega kot tudi širšega evropskega prostora, ki so bile doslej v slovenskem prevodnem korpusu manj prisotne ali pa še niso bile deležne zaokrožene predstavitve. To so pogosto, čeprav ne nujno, književnosti manjših evropskih narodov, ki so morda “bela lisa” tudi v evropskem literarnem prostoru. Kar zadeva njihovo mednarodno prepoznavnost in odmev, so te književnosti pogosto v senci tistih, ki nastajajo v večjih, bolj znanih jezikih, vendar si zaslužijo, da bodo v prihodnosti uspešno prestopale te, nejvečkrat jezikovne bariere. Antologije Vilenice želijo slovenskim bralcem prinesti okus jutrišnjih zgodb.

Programski katalog
Leta 2006 smo med publikacije uvedli tudi programski katalog, ki se je izkazal za zelo uporabnega tako v času festivala kot kasneje. Prinaša osnovne podatke o vseh udeležencih Vilenica, natančen program in druge  napotke in zanimivosti. Obenem je koristen vir kontaktov pri nadaljnjem sodelovanju med avtorji na eni strani ter uredniki, založniki, prevajalci in publicisti na drugi.

Publikacija SEP
Eseji udeležencev okrogle mize SEP na Vilenici so objavljeni v posebni publikaciji festivala.

Zbirka Vilenice v sodelovanju s Cankarjevo založbo
Zbirka Vilenice, ki jo že vrsto let izdaja Cankarjeva založba, prinaša prevode del nagrajencev Vilenice.

Zbirka vileniških nagrajencev SEP
Zbirka vileniških štipendistov SEP predstavlja dela prejemnikov pisateljske štipendije SEP, ki jo od leta 2006 na Mednarodnem literarnem festivalu Vilenica podeljuje organizacija Srednjeevropska pobuda (SEP) v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev. Štipendija se podeljuje mladim literatom iz držav članic SEP, ki še niso del Evropske unije, in sicer iz Albanije, Belorusije, BiH, Črne gore, Severne Makedonije, Moldavije, Srbije in Ukrajine. To so v svojih nacionalnih književnostih uveljavljajoča se, tudi že nagrajena literarna imena, ki pa so nepoznana v širšem evropskem prostoru. Namen štipendije in pričujoče zbirke je zato odkrivanje vznemirljivih novih literarnih glasov evropske književnosti pa tudi krepitev meddržavnega sodelovanja, spodbujanj.