Pisateljsko štipendijo SEP  podeljuje Srednjeevropska pobuda v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru festivala Vilenica. Namenjena je spodbujanju meddržavnega sodelovanja in promocije na področju literature za mlade avtorje do 35. leta starosti iz držav članic SEP, ki niso del Evropske unije. Štipendija v višini 5.000 EUR je namenjena trimesečnemu bivanju v kateri koli državi članici SEP, ki si jo izbere kandidat sam. V tem času naj bi avtor realiziral projekt, s katerim se je prijavil na razpis.

Dobitnik pisateljske štipendije SEP za leto 2014 jeMirko_Bozic
MIRKO BOŽIĆ iz Bosne in Hercegovine.

Mirko Božić je rojen leta 1982 v Mostarju, kjer je končal Filozofsko fakulteto Univerze v Mostarju (anglistika in kroatistika). Piše poezijo, prozo, kolumne in eseje. Njegova poezija je prevedena v albanščino, nemščino, slovaščino, slovenščino, poljščino, španščino in angleščino. Njegova dela so objavljena v domačih in tujih revijah ter antologijah. Bil je organizator prvega branja po skypu in videozidu med Leipzigom in Mostarjem (2010), na katerem so sodelovali trije avtorji iz Mostarja in trije iz Leipziga. Je ustanovitelj Ujedinjene književne fronte, mreže mladih avtorjev Balkana.

 

Iz utemeljitve žirije za podelitev pisateljske štipendije SEP:

“Literarni projekt Mirka Božića ponuja izvirno branje zgodovine lastne domovine na podlagi neobičajnega gradiva, ki je tesno povezano z njegovim družinskim in zasebnim življenjem. Iz metaforične povezave dveh tragičnih življenjskih izkušenj, izgube matere in izgube domovine, avtor izpelje svojevrstno osebno demitologizacijo (bosansko-hercegovskega) predvojnega časa in prostora. Literarno srečevanje z materjo, družino, z vojnim pregnanstvom, s spomini na srečno mladost v nekoč srečni hiši, ki je stala v nedrjih Starega mesta v Mostarju, na strani, ki je bila med zadnjo vojno skoraj do tal porušena, bo zraslo pod obnebjem večjega razpada sveta – razpada bivše Jugoslavije. Avtor je prepričljiv v prikazih s področja današnje nove evropske morije. Ni še minilo dvajset let, kar je prenehala vojna na tleh bivše Jugoslavije, še zlasti Bosne, ki jo želi v svoji novi pisavi razpreti Mirko Božić. Očitno je za to, da se lastne zgodbe prelijejo v dobro literaturo, res nujna določena distanca. Časovni odmik, ki preplete osnovno zgodbo z drugimi zgodbami, je  hvalevreden, saj literaturi prinese nujno širino, ko opisanemu spominu v proznem delu vdihne tudi nekaj poezije.”

Patrizia Vascotto, predsednica žirije za SEP