Publikacije Vilenice

Zbornik Vilenicaantologija2011

Osrednja publikacija festivala je obsežni zbornik Vilenica, v katerem je predstavljenih 28 avtorjev iz srednjeevropskih in nekaterih drugih držav. Besedila so objavljena v izvirniku ter v slovenskem in angleškem prevodu. Poseben razdelek je namenjen vileniškemu nagrajencu. Urednika zbornika sta Tanja Petrič in Gašper Troha.

Zbornik Vilenice 2011

IstanbulAntologije Vilenice

Peta knjiga zbirke Antologije Vilenice İstanbul Türküsü prinaša pregled najpomembnejših turških avtorjev in avtoric 20. in 21. stoletja. Izbor in spremni esej sta prispevala Fehim Nametak in Alena Ćatović, profesorja turškega jezika in književnosti s sarajevske univerze, besedila pa so iz turščine, angleščine, francoščine in srbščine prevedli Veno Taufer, Lili Potpara, Abdülaziz Počinka, Jana Unuk, Lara Simona Taufer in Uroš Kalčič. Antologija sledi vizualni podobi zbirke, ki na naslovnici prinaša reprezentativno delo lokalnih slikarjev. Peto knjigo zbirke tako krasi slika Kiz Kulesi turškega slikarja Hoca Ali Rize. Izid knjige so omogočili Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo RS in Literature Across Frontiers.

Programski katalogprogramska 2011

Leta 2006 smo med publikacije uvedli tudi programski katalog, ki se je izkazal za zelo uporabnega tako v času festivala kot kasneje, zlasti kot zbir kontaktov in podatkov.

Programski katalog 2011

Publikacija SEP

cei piblikacija 2011Eseji udeležencev okrogle mize SEP na Vilenici so objavljeni v posebni publikaciji festivala. Urednika publikacije sta Tanja Petrič in Gašper Troha.

Zbirka Vilenice v sodelovanju s Cankarjevo založbo

V okviru Zbirke Vilenice, ki jo že vrsto let izdaja Cankarjeva založba, sta izšla prevoda romanov Sara in Serafina in Nočni zbor lavreata Dževada Karahasana. Prevod je delo Jane Unuk. Urednik zbirke je Andrej Blatnik.

Zbirka slovenske literature pri Dalkey Archive Press (ZDA)galjot

Ameriška založba Dalkey Archive Press je v svoj program uvrstila Menuet za kitaro Vitomila Zupana in Galjota Draga Jančarja. Zbirka izhaja že drugo leto in je imela izredno pozitivne odmeve v ZDA in po Evropi. V prvem letniku so izšli Nekropola Borisa Pahorja, Saj razumeš? Andreja Blatnika in Sukub Vlada Žabota.