Publikacije Vilenice

Ffiniau aflonydd: antologija sodobne valižanske književnostivalizanska knjizevnost

Zbirka Antologije Vilenice, Društvo slovenskih pisateljev

Valižanska literatura in njena usoda sta v marsičem podobni slovenski. Tudi v Walesu je valižanščino večinoma govorilo kmečko prebivalstvo, prevod Biblije so dobili le nekaj let za nami, jezik pa je bil osnova nacionalnega preporoda in samozavesti, ki se je začela krepiti v 20. in 21. stoletju. Letošnja antologija Vilenice Ffiniau aflonydd – Menjave meje nam razkriva bogastvo te literature, ki je pisana tako v valižanščini kot angleščini ter predstavlja osrednje avtorje.

Avtorji prevodov so: Miljana Cunta, Zdravko Duša, Marjan Strojan, Lara Simona Taufer in Veno Taufer. Antologija sledi vizualni podobi zbirke, ki na naslovnici prinaša reprezentativno delo lokalnih slikarjev. Peto knjigo zbirke tako krasi slika valižanskega slikarja Iwana Bale. Izid knjige so omogočili: Javna agencija za knjigo, Wales LIterature Exchange, Wales Arts International in Literature Across Frontiers.

 

Zbornik Vilenicazbornik vilenica 2010

Osrednja publikacija festivala ostaja obsežni zbornik Vilenica, v katerem je predstavljenih 22 avtorjev iz srednjeevropskih in nekaterih drugih držav. Besedila so objavljena v izvirniku ter v slovenskem in angleškem prevodu. Poseben razdelek je namenjen vileniškemu nagrajencu. Zbornik sta uredila Tanja Petrič in Gašper Troha.

Zbornik Vilenica 2010, prenos  

[PDF 3.54 Mb]

Programski katalogprogramska2010

Leta 2006 smo med publikacije uvedli tudi programski katalog, ki se je izkazal za zelo uporabnega tako v času festivala kot kasneje, po festivalu, zlasti kot zbir kontaktov in podatkov. Knjižico s podatki o avtorjih in s programom festivala smo natisnili tudi v letošnjem letu.

Programski katalog 2010, prenos   [PDF 3.37 Mb]