Publikacije Vilenice

Antologije Vileniceartuma-nasl_web
Tretja knjiga zbirke Antologije Vilenice (urednica Jana Unuk), ki je namenjena manj poznanim književnostim evropskega prostora, nosi naslov Artuma, kar v litovščini pomeni bližina, posvečena pa je sodobni litovski književnosti. V antologiji, ki jo je zbrala in uredila Bernarda Pavlovec Žumer, je predstavljenih osemnajst avtorjev. To so: Antanas Škėma, Vytautas P. Bložė, Tomas Venclova, Alfonsas Andriuškevičius, Sigitas Geda, Ričardas Gavelis, Nijolė Miliauskaitė, Juozas Šikšnelis, Kornelijus Platelis, Antanas A. Jonynas, Birutė Jonuškaitė, Eugenijus Ališanka, Jurga Ivanauskaitė, Sigitas Parulskis, Herkus Kunčius, Alvydas Šlepikas, Sonata Paliulytė in Marius Ivaškevičius. Za slovenske prevode iz litovščine sta poskrbeli Bernarda Pavlovec Žumer in Lucija Štamulak, jezikovni pregled prevodov pa je opravila Ona A. Čepaitytė Gams. Avtor spremne študije, ki prikazuje razvoj litovske književnosti od prve knjige leta 1547 do danes, je pesnik, prevajalec in esejist ter konzultant žirije za Vilenico Kornelijus Platelis. Vizualna podoba knjige, ki je izšla s podporo ustanov Books from Lithuania, Literature Across Frontiers in Veleposlaništva Republike Litve v Ljubljani, v skladu s celostno podobo zbirke na naslovnici prinaša sliko priznanega litovskega umetnika Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa.

Zbornik Vilenicazbornik2008
Osrednja publikacija festivala ostaja obsežni zbornik Vilenica, v katerem je predstavljenih 25 avtorjev iz srednjeevropskih in nekaterih drugih držav. Besedila so objavljena v izvirniku ter v slovenskem in angleškem oziroma nemškem prevodu. Poseben razdelek je namenjen vileniškemu nagrajencu.

Zbornik Vilenica 2008

Programski katalog

Leta 2006 smo med publikacije uvedli tudi programski katalog, ki se je izkazal za izjemno uporabnega tako v času festivala kot kasneje, po festivalu zlasti kot zbir kontaktov in podatkov.

Programski katalog 2008

Zbirka Vilenice v sodelovanju s Cankarjevo založbo programska-naslovnica-2008
V okviru Zbirke Vilenice, ki jo že vrsto let izdaja Cankarjeva založba, je izšel prevod izbranih dram lanskoletnega lavreata Gorana Stefanovskega. Prevod je delo Aleša Mustarja.

Litterae Slovenicae
V zbirki Litterae Slovenicae, ki letos slavi 45. obletnico, je izšel prevod izbranih pesmi Svetlane Makarovič, ki je bila letos deležna posebne pozornosti na festivalu. Spremno besedo je prispeval Boris A. Novak; avtor prevodov je Ludwig Hartinger.

Publikacija SEP
Publikacijo SEP bomo izdali po festivalu, saj bomo namesto esejev udeležencev objavili transkript pogovora.