Publikacije Vilenice


Programska knjižica 
prinaša osnovne podatke o vseh udeležencih Vilenica, natančen program in druge  napotke in zanimivosti. Obenem je koristen vir kontaktov pri nadaljnjem sodelovanju med avtorji na eni strani ter uredniki, založniki, prevajalci in publicisti na drugi.

/ prenos 

[PDF 3,15Mb]  /

Zbornik Vilenicazbornik 2006

Zbornik Vilenica prinaša odlomke iz del udeležencev Vilenice iz držav Srednje Evrope v izvirniku, slovenščini ter angleškem ali nemškem prevodu.

/ prenos  [PDF 2,7Mb]  /


Antologija sodobne baskovske književnostibaski-antologija-nasl
V okviru 21. Vilenice bo izšla prva knjiga nove zbirke Društva slovenskih pisateljev, Antologije Vilenice, ki je namenjena predstavljanju manj poznanih književnosti tako srednjeevropskega kot tudi širšega evropskega prostora, ki so bile doslej v slovenskem prevodnem korpusu manj prisotne ali pa niso bile predstavljene celovito oziroma le s posameznimi avtorji. Zbirko bo urejala prevajalka in članica žirije Vilenica Jana Unuk. Prva knjiga bo namenjena sodobni baskovski književnosti. Prevajalki in urednici knjige sta Marjeta Prelesnik Drozg in Marjeta Drobnič, spremno besedo pa je prispevala univerzitetne predavateljice baskovske književnosti Mari Jose Olaziregi.

Zbirka Vilenice v sodelovanju s Cankarjevo založbo
V okviru Zbirke Vilenice, ki jo že vrsto let izdaja Cankarjeva založba, bosta izšla prevoda lanskoletnih vileniških lavreatov Ilme Rakusa in Karla-Markusa Gaußa. Prevod zbirke poezije »Črta čez vse« Ilme Rakusa je delo Kajetana Kovića, Mira Miladinović-Zalaznikpa je avtorica prevoda Gaußove knjige esejev z naslovom »Izumirajoči Evropejci«.

Publikacija SEP
Eseji udeležencev okrogle mize SEP na Vilenici bodo objavljeni v posebni publikaciji festivala.
/ prenos  [PDF 3,15Mb]  /