Vilenica je festival slavljenja svobodne besede, ki od leta 1986 prinaša zavedanje o nujnosti kulturnega pluralizma, medsebojnega spoštovanja in mirnega sobivanja v svetu. Literaturo v svoji prostorski, zgodovinski in kulturni drug(ačn)osti razume kot prostor dialoga, ki je zmožen presegati mentalne in fizične meje, kot sredstvo opolnomočenja posameznika in družbe, sredstvo boja za sožitje in mir. Festival Vilenica s svojim delovanjem že vse od ustanovitve podpira mirno reševanje sporov in v luči ponovnih oboroženih spopadov poziva k miru, k spoštovanju svobode narodov in posameznikov. Poziva k takojšnji ustavitvi nasilja, (o)krepitvi dialoga ter h končanju cenzure pisane in govorjene besede.