28. 8. 2007

Kandidati za štipendijo SEP so: Igor Štiks, Marianna Kijanovska, Pavle Goranović.