Ob koncu 35. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica se zahvaljujemo vsem, ki so na različne načine sodelovali pri realizaciji letošnjega programa. Ta ne bi bil mogoč brez podpore festivalskih partnerjev, sponzorjev in financerjev letošnje jubilejne Vilenice.
Posebna zahvala gre tudi občinam, ki so gostile dogodke v živo.
Nasvidenje na 36. Vilenici!