Slovenski gostje na Vilenici 2017

Andrej Blatnik Foto © Mateja Jordovič Potočnik

Andrej Blatnik, Slovenija

Andrej Blatnik se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Po končanem študiju je bil svobodni pisatelj in urednik, zdaj pa je izredni profesor knjigarstva na ljubljanski Filozofski fakulteti. Blatnik je ena osrednjih osebnosti slovenske postmoderne generacije, njegov roman Plamenice in solze (1987) pa temeljno slovensko postmodernistično delo. Objavil je več romanov, zbirk kratkih zgodb in esejev, monografij idr. Je dobitnik več nagrad. Svoje zgodbe je bral na festivalih po vsem svetu, prevedene pa so v več kot 30 jezikov in vključene v mednarodne antologije.

Anja Golob, Slovenija

Anja Golob: Foto © Jošt Franko

Anja Golob se je rodila leta 1976 v Slovenj Gradcu. Po študiju je najprej delovala kot dramaturginja in gledališka kritičarka, zdaj pa je svobodna književnica, občasna prevajalka ter soustanoviteljica in urednica založbe VigeVageKnjige. Je avtorica treh pesniških zbirk: V roki (2010), Vesa v zgibi (2013) in Didaskalije k dihanju (2016); za slednji je prejela Jenkovo nagrado, ki se podeljuje najboljši slovenski pesniški zbirki zadnjih dveh let. Leta 2016 je bila uvrščena med deset najobetavnejših evropskih avtorjev (Ten New Voices from Europe).

Alenka Jensterle Doležal, Slovenija/Češka

Alenka Jensterle Doležal: Foto © Aleksander Čufar

Alenka Jensterle Doležal se je rodila leta 1959, zdaj pa že vrsto let živi v tujini. V zadnjih letih se je ustalila v Pragi, kjer predava slovensko književnost na Filozofski fakuleti. Piše poezijo (npr. Pesmi v snegu, 2012), prozo (npr. Pomen hiše, 2015), eseje in znanstvene monografije (npr. V krogu mitov: o ženski in smrti v slovenski književnosti, 2008) ter objavlja znanstvene članke in razprave. V Pragi organizira vsako leto festival slovenskih pesnic Mladi mesec.

Boris Jukić, Slovenija

Boris Jukić: Foto © Foto atelje Pavšič Zavadlav

Boris Jukić, pisatelj in prevajalec, se je rodil leta 1947 v Brestovici na Krasu. Diplomiral je iz angleščine in slovenščine, nato pa delal v bibliotekarstvu: vrsto let je bil direktor Goriške knjižnice Franceta Bevka. Ukvarjal se je tudi z računalništvom; s programsko aplikacijo za podporo del in opravil v knjižnicah je opremil slovenske osnovne in srednje šole. Ob tem ves čas piše prozna dela za odrasle in otroke, med drugim pravljice Vrtec z jabolki (1989) in roman Nekdo je igral klavir (1997), ter prevaja iz več jezikov.

Samir Sayegh, Irak/Slovenija

Samir Sayegh: Foto © Sunčan Stone

Samir Sayegh se je rodil leta 1949 na jugu Iraka, kasneje pa živel v Mosulu. Diplomiral je iz angleškega jezika in književnosti. Je pesnik, pisatelj, kulturni publicist in prevajalec, ki piše tako v arabščini kot angleščini. Zaradi groženj Islamske države je pobegnil iz Iraka. Pod okriljem projekta ICORN je zatočišče našel v Ljubljani. Izdal je dve pesniški zbirki: Devico in obzorje (1972) v arabščini in The Wanderer (Vandrovec, 2013) v angleščini, pred izidom pa je njegova nova zbirka, ki jo je napisal med bivanjem v Sloveniji.