Slovenski avtor v središču 2013: Florjan Lipuš

Florjan Lipuš se je rodil leta 1937 v Lobniku pri Železni Kapli na avstrijskem Koroškem. Obiskoval je humanistično gimnazijo v škofijskem semenišču na Plešivcu (Tanzenberg), kjer je maturiral leta 1958. Nato je štiri leta študiral bogoslovje v Celovcu in kasneje zaključil učiteljišče. Do upokojitve leta 1998 je poučeval na dvojezičnih osnovnih šolah v Remšeniku, Lepeni in Šentlipšu pri Ženeku. Florjan Lipuš je eden osrednjih slovenskih prozaistov, piše pa tudi eseje in dramska dela. Dvajset let je bil izdajatelj in urednik literarne revije Mladje (1960–1981). Leta 1985 je postal zunanji dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), vrsto let je tudi član Društva slovenskih pisateljev. Z družino živi na Selah pri Žitari vasi.
Avtor piše izključno v slovenskem maternem jeziku. Vsebinsko jedro njegovega pisanja, predvsem proze, je sicer še vedno slovenska koroška zamejska problematika, ki pa je ne vidi tradicionalno in je ne rešuje z narodnoobrambnimi in narodnovzpodbudnimi besedili. Lipuš se skoraj bolj kot s ponemčevanjem ukvarja s slovensko politično, kulturno in duhovno majhnostjo, celo mizerijo in poniglavostjo. Odpor proti nemškemu raznarodovanju in proti problematičnim stranem koroške slovenske stvarnosti sta zanj osnovna pogoja za ohranitev naroda in posameznika. S svojimi izrazito modernističnimi literarnimi deli je odprl pot modernim literarnim tokovom tudi v matični domovini.
foto: Marko Lipuš