Pisateljsko štipendijo SEP  podeljuje Srednjeevropska pobuda v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru festivala Vilenica. Namenjena je spodbujanju meddržavnega sodelovanja in promocije na področju literature za mlade avtorje do 35. leta starosti iz držav članic SEP, ki niso del Evropske unije. Štipendija v višini 5.000 EUR je namenjena trimesečnemu bivanju v kateri koli državi članici SEP, ki si jo izbere kandidat sam. V tem času naj bi avtor realiziral projekt, s katerim se je prijavil na razpis.

Dobitnik pisateljske štipendije SEP za leto 2011 je
OGNJEN SPAHIČ iz Črne gore

Iz utemeljitve žirije za podelitev pisateljske štipendije SEP:
“Ognjen Spahić, spodbujevalni glas sodobnega črnogorskega pripovedništva, oblikuje zgodovinsko gradivo v učenih in hkrati ljudskih tonih z namenom, ki se je popolnoma posrečil: analizira preteklost, da bi širše in  pravilneje razumel sedanjost. Njegova pisava je moderna in pestra, sega od novinarskih do literarnokritičnih plasti, od kronike do književnosti.

Spahić kot pozoren bralec in kritik sodeluje z mnogimi kulturnimi časopisi, njegov roman, ki prikazuje postkomunistično Evropo preko ostalin lastne preteklosti, pa je doživel veliko priznanje in številne prevode.
Njegov pripovedni projekt, ki se oblikuje v nepovezanih novelah, znova predlaga  središčnost posameznika, njegovega intimnega doživljanja in osebnega vznemirjenja ter njegovega pristopa do zgodovine, ki zanikuje vlogo ideologij. V času, ko le-te izginjajo in jih nadomeščata kvalunkvizem in individualistično samoljubje, se Jaz utegne videti nevaren. Vendar se posameznikova odgovornost pokaže v poštenosti do drugega, v demitizaciji preko metaforičnih podob, v notranjih upanjih in v iskanju nove etike.”