Publikacije Vilenice

Ruimte: antologija sodobne poezije iz Flandrijeruimte_cover_web-II

Zbirka Antologije Vilenice, Društvo slovenskih pisateljev

četrta knjiga zbirke Antologije Vilenice, ki prinaša preglede manj poznanih knji&ževnosti evropskega prostora, nosi naslov Ruimte, kar bi v slovenščino lahko prevedli kot prostor, a tudi kot prostorje, vesolje in celo kot svoboda, kot zapiše urednica knjige Mateja Seliškar Kenda v spremnem besedilu, kjer še dodaja: »V okviru serije vileniških Antologij, posvečenih manj poznanim knji&ževnostim, se tokrat predstavlja knji&ževnost Flandrije. Kot za prejšnje tudi za letošnjo gostjo Vilenice velja, da je v marsičem nekoliko specifična, začenši z njenim poimenovanjem. Gre namreč za literaturo belgijske Flandrije, pisano v nizozemskem jeziku, zaradi česar jo najpogosteje uvrščajo kar v nizozemsko knji&ževnost, v najboljšem primeru pa se za holandski in flamski literarni sistem uporablja krovna oznaka ‘literatura v nizozemskem jeziku‘. Navadno v antologijah avtorji s te in one strani meje tako nastopajo skupaj, pričujoča zbirka pa predstavlja izključno flamske ustvarjalce.«

Zbornik Vilenica

Osrednja publikacija festivala ostaja obse&žni zbornik Vilenica, v katerem je predstavljenih 22 avtorjev iz srednjeevropskih in nekaterih drugih dr&žav. Besedila so objavljena v izvirniku ter v slovenskem in angleškem prevodu. Poseben razdelek je namenjen vileniškemu nagrajencu. Zbornik sta uredili Miljana Cunta in Tanja Petrič.

Zbornik Vilenica 2009

Programski katalogprogramska-naslovnica-09

Leta 2006 smo med publikacije uvedli tudi programski katalog, ki se je izkazal za zelo uporabnega tako v času festivala kot kasneje, po festivalu, zlasti kot zbir kontaktov in podatkov. Knji&žico s podatki o avtorjih in s programom festivala smo natisnili tudi v letošnjem letu.

Programski katalog 2009