Veno Taufer
predsednik žirije, pesnik, prevajalec, esejist, ustanovni predsednik Vilenice / Ljubljana

Andrej Blatnik, pisatelj, prevajalec, urednik / Ljubljana
Lidija Dimkovska, pesnica, prevajalka, esejistka / Ljubljana
Niko Grafenauer, pesnik, prevajalec, esejist in urednik / Ljubljana
Ludwig Hartinger, prevajalec, esejist, urednik / Avstrija
Jože Hradil, književni prevajalec, urednik, leksikograf / Ljubljana
Vesna Kondrič Horvat, docentka za novejšo nemško književnost na Univerzi v Mariboru
Tone Peršak, pisatelj / Ljubljana
Veronika Simoniti, lektorica in prevajalka / Ljubljana
Tomaž Šalamun, pesnik in prevajalec / Ljubljana
Neva Šlibar, redna profesorica za novejšo nemško književnost na Univerzi v Ljubljani
Špela Šramel, prevajalka, asistentka za slovaško književnost na Univerzi v Ljubljani
Aleš Šteger, pesnik / Ljubljana
Jana Unuk, prevajalka / Ljubljana
Jani Virk, pisatelj, prevajalec / Ljubljana