O pisateljski štipendiji SEP

Pisateljsko štipendijo SEP od leta 2006 podeljuje Srednjeevropska pobuda v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev v okviru festivala Vilenica. Namenjena je spodbujanju meddržavnega sodelovanja in promocije na področju literature za mlade avtorje iz držav članic SEP, ki niso del Evropske unije. Štipendija v višini 5000 evrov je namenjena trimesečnemu bivanju v katerikoli državi članici SEP po izbiri kandidata. V tem času naj bi avtor realiziral projekt, s katerim se je prijavil na razpis. Dobitnika štipendije razglasimo v avgustu, štipendija pa mu bo podeljena na otvoritvi festivala

Dobitnik štipendije Srednjeevropske pobude za leto 2017 je Andrij Ljubka iz Ukrajine.

Andrij Ljubka, pesnik, pisatelj in esejist, se je rodil leta 1987. Diplomiral je na vojaški šoli v Mukačevem, iz ukrajinske filologije na Univerzi v Užgorodu ter iz balkanskih študij na Univerzi v Varšavi. Je avtor treh pesniških zbirk, zbirke kratkih zgodb ter knjige esejev. Leta 2007 je prejel nagrado Debut, leta 2011 pa nagrado Kyev Laurels. Je tudi prevajalec iz poljščine, hrvaščine, srbščine in angleščine ter kurator dveh mednarodnih pesniških festivalov. Živi v Užgorodu.

Iz obrazložitve komisije:

Andrij Ljubka sodi v sam vrh mlajših pesnikov in pisateljev ukrajinske književnosti in pomeni ustvarjalno perspektivo sodobne evropske književnosti. Prejel je že več literarnih nagrad in štipendij, prevajan je v številne jezike ter angažiran pri promociji ukrajinske in evropske književnosti; tudi sam prevaja iz več jezikov, piše v več žanrih.
V dosedanjem opusu – pesniškem, esejističnem in proznem – izkazuje veliko občutljivost do obrobnih krajin evropske kulture, vse od Ovidovih časov dalje. Te živijo v somraku naše zavesti, so pa presenetljivo ustvarjalne. Odražajo pač ambicije umetnikov, da bi uveljavili vrednote, ki so vitalnega pomena za »evropejstvo«.
V predstavljenem načrtu za knjigo pomeni Ovid metaforično povezavo med Zahodno in Vzhodno Evropo, kar je za Ljubko tudi ustvarjalni izziv. Prav s tem je prepričal člane žirije. Pisatelj se zaveda, da so meje med tradicijami in jeziki le potrditev, da ob zavedanju in ohranjanju identitetnih ločnic med kulturami dihamo isti zrak, naseljujemo ista obrežja. Na mnogoterih barkah literarnih del pa je  tovor, ki ga je treba spraviti do pristanišč drugih jezikov in kultur.
Tudi poudarek v projektu, da mu Vilenica / Slovenija – kot kraj pisateljske rezidence – pomeni stičišče raznorodnosti v skupni evropski identiteti, odraža pogumno in daljnovidno izhodiščno točko.

Člani mednarodne žirije za pisateljsko štipendijo SEP za leto 2017:

Patrizia Vascotto,predsednica, Lidija Dimkovska, Ludwig Hartinger, Marko Kravos, Đurđa Strsoglavec

Dosedanji dobitniki štipendije SEP:

2016 – Tanja Bakić, Črna gora
2015 – Katerina Kalitko, Ukrajina
2014 – Mirko Božić, BiH / Hrvaška
2013 – Artem Čapaj, Ukrajina
2012 – Ajla Terzić, BiH
2011 – Ognjen Spahić, Črna gora
2010 – Maja Hrgović, Hrvaška
2009 – Dragan Radovančević, Srbija
2008 – Ivana Sajko, Hrvaška
2007 – Marianna Kijanovska, Ukrajina
2006 – Goce Smilevski, Makedonija