Silvija Žnidar Foto Foto Čerič

Silvija Žnidar (1987) je literarna kritičarka, rojena v Mariboru. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomirala iz umetnostne zgodovine ter primerjalne književnosti in literarne teorije. Na oddelku za primerjalno književnost je dokončala tudi magisterij, trenutno je vpisana na doktorski študij programa literarnih ved, kjer se ukvarja z nemško romantiko in postmodernizmom. Literarne kritike ter poročila in komentarje objavlja pri reviji in na spletnem poratlu Lud Literatura, sodeluje pa tudi pri moderiranju kulturnih dogodkov.